PRZEKAŹNIKI ELEKTRONICZNE A-20/5...40 i A/20/5...40/380/...

PARAMETRY TECHNICZNE

Przekaźniki elektroniczne zapewniają wysoką ( co najm.3,75kV) izolację pomiędzy siecią energetyczną a obwodem sterującym. Inną istotną ich właściwością jest zdolność załączania obciążenia do sieci w momencie detekcji różnicy potencjałów na nim zbliżonej do zera, co wyklucza praktycznie możliwość powstania zakłóceń elektromagnetycznych normalnych przy załączeniach zwykłym stycznikiem. Obie te właściowości sprawiają, że takie łączniki są idealnym rozwiązaniem w przypadku konieczności sterowania załączaniem i wyłączaniem odbiorników zasilanych z sieci energetycznej układem czułym na zakłócenia.Dotyczy to odbiorników o charakterze rezystancyjnym. Dla odbiorników o wysokiej indukcyjności taki rodzaj sterowania nie jest zalecany.

Nazwa parametru

MIN.

TYP.

MAX.

JEDN.

Napięcie Pracy (50Hz)

Dla A20/...           Usk

Dla A/20/.../380

 

24

24

 

230

400

 

280

440V

Prąd obciążenia A-20/.../5

A-20/10/...

A-20/20...             Ip

A-20/40/...

   

5

10

25

40

 

A

Prąd sterujący  Is

5

 

15

mA

I²t (t=10ms) A-20/5/...

                   A-20/10/...

                   A-20/20...            

                   A-20/40/...

   

15

40

300

450

 

A²s

Napięcie sterujace DC U1

3

 

32

V

Napięcie sterujące DC U2

3

 

32

V

Napięcie steujące AC  U3,4

180

230

280

V

Wytrzymałość elektryczna izolacji
wejście sterujące- obciążenie

3750

(50Hz)

   

V

Wytrzymałość elektryczna izolacji
do obudowy (radiatora)

3750

(50Hz)

   

V

Rezystancja izolacji wej.,wyj.-ra-
diator

2000

   

Mohm

Temperatura pracy

-40

 

85

° C

Dopuszczalna temp. radiatora

   

85

° C


Przekaźniki serii A-20/... pracują z obciążeniem rezystancyjnym, lub indukcyjnym.
Włączenie następuje w momencie przechodzenia przez zero sinusoidy napięcia
zasilającego. Wyłączenie następuje w momencie przechodzenia przez zero
sinusoidy prądu obciążenia.
Seria A/20/380/... przeznaczona jest do pracy w sieci 3-fazowej .
Do załączania każdej z faz należy użyć jednego przekaźnika. Obwody
sterujące każdego z nich należy połączyć równolegle,lub szeregowo jak na rys.
poniżej i sterować z jednego obwodu.Należy pamiętać o tym, że napięcie przy połączeniu
szeregowym powinno być odpowiednio wyższe, aby zapewnić prąd sterujący powyżej 5mA.
Przy takim układzie połączeń gwarantowane jest załączanie faz w momencie , kiedy różnica
potencjałów na każdym odbiorze jest bliska zeru.