REZYSTORY GRUBOWARSTWOWE REZYSTORY GRUBOWARSTWOWE 


RezystoryZespół N34LGx3-30-R  

   Rezystory wykonane w technologii grubowarstwowej mają wiele zalet. Do najważniejszych należą:

Łatwe odprowadzanie ciepła - rezystor nadrukowany na płaskiej powierzchni ceramicznej,
która sama jest doskonałym radiatorem, można nakleić na dodatkowy radiator,
np. metalowy element obudowy urządzenia.

Niska indukcyjność - płaska warstwa rezystywna posiada znikomą indukcyjność - zwykle
mniej niż 100 nH.

Mała grubość - grubość standardowej płytki podłożowej, na której drukuje się rezystor wynosi
ok.0,63mm, nadrukowanej warstwy ok. 0,012mm. Zatem grubość gotowego rezystora zwykle
nie przekracza 0.75mm.

Aktualnie produkujemy :

CENNIK
POWRÓT

Valid HTML 4.01!